4 warstwy prezentacji
Czyli jak nie robić prezentacji, które mogłyby być mailem